وب سایت راحله رامی

شمارش مفهومی اعداد

پسرهای گل  کلاس مهربانی امروز با مفهوم اعداد از یک تا ده را در بازی بلوک وستاره خندان به ساخت بلوک های مفهومی :  ( یک    دو    سه   چهار   پنج   شش   هفت   هشت   نه   ده )  پرداختن وساعات خوشی را در کنار دوستان خود سپری نمودن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.