وب سایت راحله رامی

تکالیف

آوردن آرم استاندارد-کاردر منزل:درست کردن فصل پاییزواوردن آن به مدرسه در غالب کاغذ دیواری.ماکت.

درست کردن: پوشاک پاییزی وآوردن آن به مدرسه در غالب کاغذ دیواری .ماکت

انجام دفتر صدا آموزی صدای (ب)

 

 

با تشکر از همکاری صمیمانه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.