وب سایت راحله رامی

جشن انار

در فصل پاییز با وجود رنگهای زیبای درختان از جمله ویژگیهای دیگر آن میوها خوشمز این فصل میباشد مخصوصا انار که داری خاصیت خونسازی در انسان را داردبه همین منظور  در کلاس مهربانی جشن اناربرگزارشد تا کودکان هم با میل نمودن آن ؛بتوانندبا دانه های زیبای آن نقاشی نیز نمایید در صدا آموزی به صدای آغازین آن توجه بیشتری داشته باشند وخاطر انگیزترین روز را در کنار دوستان خود رقم بزنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.