وب سایت راحله رامی

تریبون آزاد علمی

با طرح اجرای تریبون آزاد

کودکان در مورد مسایلی از قبیل :اعضای بدن؛وسایل خطر ناک؛خطر های وغیر میتولند کنفرانس علمی در کلاس داشته باشند

شرکت تمامی دانش آموان در این طرح ضرورت دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.