وب سایت راحله رامی

کنفرانس علمی خطر

کیان پدارم دانش آموز فعال کلاس در تهیه مطالب علمی در زمینه خطر با استفاده از اسلاید اجرای در کلاس ؛دوستان خودرا به خطر موجود در اطرافشان آشنا نمود ونکات قابل توجه ای را با آنهامتذکر شد

تا از خطرات اطرافشان اگاه باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.