وب سایت راحله رامی

شب وزیبای آن

در تدریس درس علوم به شب وروز رسیدیم که با ویژیهای شب وتاریکی آن که زیبایهای خاص خود را داردآشنا شدیم که با نقاشی بر روی مقوای مشکی تدایی شب را برای باورهای کوچک خود داشتد

5u7z_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۲-۱۸-۴۳.jpg

 

 

 

y951_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۲-۱۸-۳۸.jpg

 

 

m4tz_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۲-۱۸-۵۳.jpg

7ym1_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۲-۱۸-۵۱.jpg

xhmi_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۲-۱۸-۴۹.jpg

 

wx27_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۲-۱۸-۴۸.jpg

mgw9_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۲-۱۸-۴۶.jpg

 

mzqa_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۲-۱۸-۴۲.jpg

tpof_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۲-۱۸-۴۵.jpg

 

st4i_photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۲-۱۸-۴۱.jpg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.