وب سایت راحله رامی

من ودیوار همیشه بیاد ماندی

در نقاشی بیرون از کلاس ؛کلاس خلاقیت گروهی وفردی در کنار هم روی دیوار داخل حیاط مدرسه نقاشی را به تصویر کشیدن که با ماندن همیشه آن وتماشای  نقاشیها در ساعات تفریح برایشان بسیار جالب وخاطره انگیز بوده که مهارت دست ورزی آنها مکمک بسیار بسزای میکند

 

 

 

 

 

 

 

mc9h_img_1187.jpg

 

 

 

z76_img_1194.jpg

sslj_img_1193.jpg

 

 

7q48_img_1192.jpg

fz9x_img_1191.jpg

qwdv_img_1190.jpg

yji_img_1186.jpg

v115_img_1188.jpg

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.