وب سایت راحله رامی

مهارتهای زندگی

درخت کاج میوه ای

درخت کاج میوه ای

در کارگاه آشپزی امروز کلاس مهربانی درست کردن درخت میوه ای  با دو میوه خیار و سیب طراحی شد که هدف آن مهارت فردی و دست ورزی بوده ومیل نموده میوه در کنار دوستان خود را به صورت گروهی تجربه…

کارگاه آشپزی سالاد شیرازی

در مهارتهای فردی وکلاس آشپزی که در کلاس مهربانی پرپا شد بزرگ مردان کوچک این کلاس به  درست کردن سالاد شیرازی پرداختند ودر ساعت ناهار همان روز مدرسه  همراه با غذا میل کردند وبرایشان لذت بخش ترین روز بود که…