وب سایت راحله رامی
درخت کاج میوه ای

درخت کاج میوه ای

در کارگاه آشپزی امروز کلاس مهربانی درست کردن درخت میوه ای  با دو میوه خیار و سیب طراحی شد که هدف آن مهارت فردی و دست ورزی بوده ومیل نموده میوه در کنار دوستان خود را به صورت گروهی تجربه…